Buiten leer je beter

Goed nieuws voor leerkrachten met claustrofobische trekjes: ook buiten je klaslokaal ligt een schat aan leerkansen!

Voordelen van buitenlessen:

    ​Je speelt in op ervaringen van kinderen,
    Je maakt de leerervaring intenser
    Je zet in op sociale vaardigheden.

Hoe?

MOS maakt je wegwijs in de principes van outdoor education. Je krijgt werkvormen aangereikt waarbij je de speelplaats, het schooldomein of de schoolomgeving gebruikt als het verlengde van je klaslokaal. ​

Deze sessie vindt buiten plaats, aangepaste kledij is aan te raden!


Voor kleuter- en lager onderwijs - duur: 3 uur

Gratis en op locatie - op vraag van de school- Ideaal voor pedagogische studiedag

Meer info of reservatie?