Klimaatfietstocht

Hoe organiseer je in je eigen omgeving een klimaatfietstocht voor het basisonderwijs? Via zeven zelfgekozen stopplaatsen en verschillende doe-activiteiten ontdekken de leerlingen hoe ze met hun dagelijkse keuzes invloed uitoefenen op de klimaatverandering en wat ze kunnen doen om deze een halt toe te roepen. Ze leren zo klimaatbewuster denken en handelen. Klimaatverandering wordt gelinkt met verschillende andere thema's waarmee ze dagelijks worden geconfronteerd.

Handleiding voor de leerkracht

1 Waarom zou je deze methodiek gebruiken?

Deze methodiek draagt bij tot echte bewustwording en gedragsverandering. 

2 Hoe pak je het aan? 

Hoe bereid je de fietstocht voor? We geven je een aantal praktische tips mee om van deze activiteit een succes te maken.

3 Aan welke eindtermen werk je?

Met deze fietstocht werk je aan heel wat eindtermen. Het is dus geen werk dat er 'alweer bij komt', maar een fijne methodiek om een aantal eindtermen in je lessen te verwerken.

Vooraf en nadien in de klas

Hier vind je een aantal suggesties om het thema aan te brengen in de klas. Daarnaast vind je enkele extra opdrachten en bijhorend materiaal rond onderzoekend leren en systeemdenken. 

Voorbereiding in de klas: het thema aanbrengen

Naverwerking

Opdrachten voor de leerlingen

Tijdens de fietstocht maken de leerlingen gebruik van een opdrachtenboekje. Dit document kan je gemakkelijk zelf kopiëren voor de leerlingen. Er staan zowel groepsopdrachten in die uit te voeren zijn tijdens de fietstocht, als klasopdrachten, vaak individueel.

pdf bestandOpdrachtenboekje voor de leerlingen (3.15 MB)

 

Praktisch

Doelgroep

3de graad basisonderwijs

Duur en tijdstip

dagvullende activiteit, naar eigen wens in te korten, kan het hele jaar door, afhankelijk van het weer en de afspraken met de partners waar je op bezoek gaat

Materiaal

rugzak of fietstas met pdf bestandbenodigdheden.pdf (30 kB), fietsen, route zelf uit te stippelen, eventueel enkele gsm's van leerlingen

Afstand

gemiddeld 20 km voor een hele dag

Kledij

sportieve kledij, regenjas

Timing

1 fietstocht met 3 stops

2 middagmaal

3 fietstocht met 2 tot 4 stops (zie 'Hoe pak je het aan?')

Vraag ondersteuning aan je gemeente

Is er een MOS-klimaatbende in jouw gemeente? Dan is de kans groot dat zij de rugzak of fietstas met benodigdheden gratis ter beschikking stelt.

Bronnenlijst

Deze methodiek werd uitgewerkt door de educatoren van De Helix, het Vlaams Kennis- en Vormingscentrum voor Natuur en Milieu.

Hier vind je de lijst met bronnen waarvan zij gebruik maakten.

7 thema's - 7 stopplaatsen

Onder deze rubriek kan je de zeven thema’s vinden, m.n. planten en dieren, bodem, water, bomen, voeding, energie en mobiliteit. Deze thematische opbouw biedt je de mogelijkheid om de fietstocht op te bouwen zoals je dat zelf wenst. Het is immers niet nodig om de thema’s in de gegeven volgorde te doorlopen of allemaal aan bod te laten komen.

Bij elk thema vind je een handleiding met achtergrondinformatie voor de leerkracht om het thema te behandelen en de te volgen werkwijze en opdrachten tijdens de fietstocht. Daarnaast vind je de nodige bijlagen om de opdrachten tijdens de fietstocht  en nadien in de klas goed uit te voeren.

Thema / stopplaats VOEDING

pdf bestandHandleiding VOEDING: stop aan een teelt van groenten en fruit (5.72 MB)

Opgelet: druk de fotokaartjes met groenten en fruit recto af en knip ze tot kaartjes.

Thema / stopplaats BODEM

pdf bestandHandleiding BODEM: stop aan een landbouwgrond/onbebouwde grond (5.27 MB)

Opgelet: druk de foto's met bodemdieren (wie ben ik?) recto af en knip ze tot kaartjes.

Thema / stopplaats PLANTEN EN DIEREN

pdf bestandHandleiding PLANTEN EN DIEREN: stop aan een groene omgeving (1.17 MB)

Opgelet: breng de dubbelzijdige kleefband aan bij de opdracht over het kunstwerkje.