MOS-actiefiche: Energiearme dag op school

Dit document vormt een leidraad om met je school en de omgeving een energiearme dag te organiseren.

Samen met de leerlingen kan in kaart gebracht worden wat de mogelijkheden zijn om zuiniger met energie om te gaan en wat de energiearme dag aan besparing en verminderde CO2-uitstoot heeft opgeleverd.

Ga naar de KlasCement website om dit leermiddel volledig te bekijken 

Lees hier hoe je met de MOS-actiefiches de onderzoekscompetenties van je leerlingen kan aanscherpen.