Muziektheatervoorstelling Doe Dan Iets van Trimuztache

Muziektheater rond klimaatuitdagingen door Trimuztache

Deze muziektheatervoorstelling laat op originele wijze de probleemstelling rond de klimaatverandering zien. Deze totaalbeleving is bedoeld voor kinderen van 10 – 12 jaar.

De nieuwe voorstelling is door Trimuztache in 2019 ontwikkeld in opdracht van en met de steun van ‘MOS, duurzame scholen, straffe scholen’. Doe Dan Iets is een multimediaal theaterstuk waarin oorzaken en gevolgen van de klimaaturgentie door het versterkt broeikaseffect op bevattelijke wijze worden aangebracht voor kinderen vanaf 10 jaar. De ernstige gevolgen van deze problematiek worden niet uit de weg gegaan, al richt de voorstelling zich vooral op een positieve kijk die een aantal stappen voorstelt die kinderen van die leeftijd kunnen zetten in de strijd tegen verdere klimaatopwarming, al dan niet in schoolverband, thuis, met de klas, in klimaatbendes,…

Wat krijgen we te zien?

Een metalen frame komt het rustige leven van drie figuren verstoren. De eerste ervaart het ding als iets vreemds en onbekends. Hij wil het weg. Een tweede springt erop en gebruikt het als barricade, als een ware activist. Een derde weet de aanwezigheid van het frame zo uit te leggen dat hij er voordeel uithaalt.
Gaandeweg leren deze drie dat het frame staat voor een hele reeks inzichten rond een groot en mundiaal probleem. Ze leren over een fenomeen dat er altijd was en ervoor zorgt dat er leven  mogelijk is op aarde: het BROEIKASEFFECT. Geen probleem. Maar ze leren ook over het VERSTERKTE BROEIKASEFFECT, en dat is wèl een probleem. Een dik probleem, en dat stelt hen wel voor vele uitdagingen. Het frame biedt denkkansen en mogelijkheden tot spel en interactie. Het wordt op zijn zij gelegd. Het blijkt langs alle kanten open te zijn, zodat er vanalles mee gebeurt. Het frame blijkt vervormbaar, het wordt groter of kleiner en vermenigvuldigt zichzelf: gaandeweg blijken er steeds meer denkkaders mogelijk!
Het frame wordt een koelkast, een auto, een fabriek, een boom, zodat het frame, waar het aanvankelijk een oplossingsmodel voorstelde, ook staat voor een deel van de oorzaken van de problematiek. De complexe samenhang tussen hoe men leeft en wat men van het leven op aarde maakt, wordt duidelijk: bomen worden neergehaald om fabrieken productief te houden en om koelkasten tot barstenstoe te blijven vullen met voedsel van over de hele wereld. De hoeveelheid auto’s bereikt een onhoudbaar hoogtepunt, ijskappen smelten, alles komt onder water te staan en finaal bouwen de drie het frame om tot een raket. Ze gaan vluchten naar elders, waar het beter is. Maar er blijkt geen planeet B waar menselijk leven mogelijk is. Geen plan B. Er is maar één oplossing, nu het niet meer helpt om te denken en te roepen, te ontkennen, te vluchten, te rennen, te wachten. Er is, wat het klimaat betreft, maar één werkwoord meer van toepassing: DOEN.
DOE. DAN. IETS. NU!

Hoe?

Met wervelend acteerwerk, zang en live muziek op accordeon, viool, saxofoon, ukulele en gitaar,…brengt Trimuztache een uur lang beelden, inzichten, grappige sketches en knappe animaties, ontroerende projecties, virtuoze mime, en verrassende ontknopingen. Inhoudelijk stelt de voorstelling de belangrijkste oorzaken van het klimaatprobleem helder. In die zin is Doe Dan Iets voor de doelgroep zeker bedoeld als bewustwording. Daarnaast wil de voorstelling de ernst van de zaak scherpstellen, zonder in doemdenken te vervallen. Vanuit die bekommernis worden er een aantal mogelijke acties naar voor geschoven die op het niveau van kinderen vanaf 10 jaar en hun klas- en scholengemeenschap haalbaar zijn onder het motto: vele kleintjes maken een groot. Of woorden wekken, voorbeelden strekken. Kortom: Doe Dan Iets!
In het theater speelt de poëzie van beeld, klank en ideeën een grote rol. Het jonge publiek wordt wakker geschud en tot nadenken aangezet met beklijvende beelden en kleurrijk gepresenteerde gedachten. Vaak neigt het uitvergroten van situaties tot bijzondere humor die het poëtische van de tragi-komedie in zich draagt. Het zijn heel vaak die momenten die het publiek zich het langst herinnert en die aanzetten tot denken.
Een met veel zorg samengestelde lesmap biedt een overzicht van de elementen uit de problematiek die in de voorstelling aan bod komen en waarover er meer info kan gevonden worden om hierrond na de voorstelling verder te werken in schoolverband of in workshops.

Wie?

Trimuztache bestaat uit Yves Bondue, Steef Coorevits en Carlos Decoene. Dit trio ervaren muzikanten en theatermakers ontwierp eerder in opdracht van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie de muziektheatervoorstellingen ‘Vijf Voor Twaalf’ (2006-2014) en ‘De Mosterdboom’ (2010-2013) waarmee ze vele jaren door gans Vlaanderen trokken en duizenden kinderen bereikten met theater rond leefmilieu in het kader van MOS, Groene Vlag-uitreikingen en in organisatie van jeugd- en milieudiensten van steden en gemeenten.
Doe Dan Iets is opgebouwd rond indrukwekkende beelddecors, verhelderende animatiefilmpjes en kleurrijke filmdecors waarin de acteurs zich bewegen. Deze visuele omgeving is uitgewerkt door het multimediateam Spinsel: Gijs Bondue, Sam Demeestere, Lotte Jacobs en Inge Verschatse.

Praktisch

Tijdsduur 60 minuten
Doelgroep 10-12 jaar, 4e-6e leerjaar, bovenbouw lagere school
Het is mogelijk, in samenspraak met de uitvoerders, om Doe Dan Iets voor jongere of oudere kinderen te brengen of het stuk te programmeren als familievoorstelling.
Kostprijs 1200 euro, vervoerskosten excl.
Aantal toeschouwers 250 kinderen max., al is dit bespreekbaar in verhouding tot de mogelijkheden van de zaal

Technisch

Een opvoering van Doe Dan Iets is enkel mogelijk in een degelijk uitgeruste theaterzaal met schouwburgopstelling of tribune met volledig theaterlicht en een goed uitgeruste geluidstinstallatie.
Specificaties omtrent licht en geluid worden bij boeking aan de organisatoren bezorgd in een gedetailleerde technische fiche. Trimuztache spreekt in dat geval ook verder af met de verantwoordelijke techniekers van de theaterzaal in kwestie.

Decor Wit horizondoek (verhouding 2 op 3) tot op het speelvlak, dat tevens dienst doet als projectiescherm
Licht Algemeen front, tegenlicht en een beperkte uitlichting van geïsoleerde elementen.
Projectie Professioneel projectietoestel dat de projecties kan afspelen op een zo groot mogelijk projectiescherm (wit horizondoek).
Trimuztache zorgt zelf voor een laptop (Mac) met het showrunprogramma Qlab.
Geluid Standaard FOH + on stage monitoring installatie voor het afspelen van geluidsopnames en de bij de projectie horende klank en het versterken van drie zang/spreekstemmen en een paar instrumenten.

Suggestie

De hierboven vermelde zaalvereisten houden in dat deze voor grotere groepen speelbaar is. We raden daarom aan om een voorstelling of voorstellingenreeks te organiseren in samenwerking met andere scholen, scholengemeenschappen, MOS-klimaatbendes,… De bevoegde ambtenaren van milieu- of klimaatdiensten van steden en gemeenten kunnen ook een steun zijn bij het organiseren van deze klimaatvoorstelling.

Contact en reservaties

info@klaboem.be           0479 34 42 14

Trimuztache

Steef Coorevits info@klaboem.be 0479 34 42 14
Carlos Decoene info@carloconitheater 0479 61 23 87
Yves Bondue info@ciedeoorsprong.be 0494 19 16 27

Concept, scenario, teksten, muziek en spel: Trimuztache (Yves Bondue, Carlos Decoene, Steef Coorevits)
Films, animaties, multimediale decors: Spinsel (Gijs Bondue, Sam Demeestere, Lotte Jacobs & Inge Verschatse)
Geluidsopnames, mixage en coarrangeur: Fernand Bernauw (Naami)
Programmering beeld en geluid: Siebe Coorevits
Technische assistentie decor, licht & geluid: Joost Coorevits
Fotografie: Kurt De Schuytener