Begeleiding op maat

Een team van MOS-begeleiders staat klaar om op vraag en op maat van de school het duurzaam denken en doen bij leerlingen en schoolteam een plaats te geven op school.
Het MOS-programma wil de vaardigheden van schoolteams aanscherpen rond vier uitgangspunten:

  • MOS werkt met en voor leerlingen.
  • MOS is teamwork.
  • MOS werkt samen met lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo’s, organisaties uit het middenveld …
  • MOS heeft een concreet resultaat voor ogen.

Elke MOS-school kan gedurende twee jaar 2 tot 8 MOS-contacten aanvragen op school.
Ook daarbuiten kunnen MOS-scholen altijd een beroep doen op de expertise van de MOS-begeleiders.

Klimaattrajecten

Volg onder de begeleiding van MOS één van onze klimaattrajecten.

Vergroeningstrajecten

MOS kan je helpen om je school te vergroenen. Ideaal in de aanloop naar de buitenlesdag.

Flexibele trajecten

Heb je nog nood aan een andere begeleiding? Dan kan je bij MOS terecht voor een flexibel traject.