Wat is MOS?

Een duurzame toekomst voor onze planeet begint met bewuste keuzes maken. MOS helpt van je school een milieuvriendelijke en duurzame leer- en leefomgeving te maken, samen met de leerlingen, het schoolteam en het netwerk van de school. 
MOS richt zich tot Vlaamse en Nederlandstalige Brusselse kleuter-, lagere en secundaire scholen.
Een school die in zee gaat met MOS kan rekenen op:

Uitgangspunten

  • Leerlingenparticipatie: elke actie begint met actieve betrokkenheid van leerlingen.
  • Teamwork: MOS betrekt het hele schoolteam en de ouders bij haar werking.
  • Netwerk: MOS-scholen werken samen met de schoolbuurt, lokale besturen, (jeugd)verenigingen, ngo's, organisaties uit het middenveld ...
  • Beleving: MOS is een leerproces, met een concreet resultaat voor ogen.

MOS volgt ook wetenschappelijk onderzoek op.

MOS is een samenwerking tussen het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid, de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.