Klimaat

De gevolgen van de klimaatopwarming worden met de dag duidelijker. Wereldwijd spannen landen zich in om de klimaatopwarming te beperken. Dragen jullie ook bij aan een koolstofarme maatschappij? MOS ondersteunt, coacht en inspireert scholen die klimaatdoelstellingen willen definiëren en behalen.

Contacteer je provinciale MOS-begeleider.

MOS-klimaattrajecten

MOS stimuleert scholen om hun CO2-uitstoot met de volledige schoolgemeenschap te reduceren en biedt via de klimaattrajecten ondersteuning op maat van jouw school. Doorheen deze trajecten zetten we leerlingen en leerkrachten aan tot duurzaam denken en handelen. We helpen leerkrachten om hun leerlingen te vormen tot duurzame wereldburgers met een hart voor onze planeet.

- MOS-klimaattraject basisonderwijs: klimaatbendes

- MOS-klimaattraject secundair onderwijs

Klimaatverandering: oorzaken, gevolgen en oplossingen (mindmap en tekst)

De klimaatverandering is dé uitdaging van de 21ste eeuw. Dit wereldwijde probleem werkt door zijn complexiteit verwarring in de hand. Er bestaan over dit thema heel wat misverstanden bij leerkrachten en dus ook bij leerlingen en studenten. MOS ontwikkelde de MOS-klimaatmindmap om daar een antwoord op te bieden. Bij het maken van deze mindmap baseerden wij ons op wetenschappelijke onderzoeksresultaten en de vele literatuur hierover.
De mindmap geeft met kernwoorden weer wat de oorzaken, de gevolgen en de oplossingen zijn. In de bijhorende tekst leggen we op een eenvoudige en duidelijke manier uit hoe de klimaatproblematiek in elkaar zit. 

Bekijk de mindmap en de bijhorende tekst

CO2-calculator: scholen voor minder CO2

De CO2-calculator is een digitale tool die het mogelijk maakt om de CO2-uitstoot van jouw basis- of secundaire school te monitoren en in te zetten bij klimaateducatie.
De leerlingen voeren metingen uit en vullen de gegevens in. De calculator rekent alles om naar CO2-uitstoot en geeft deze bevattelijk weer.
Door deze tool educatief in te zetten, wordt het eenvoudig om klimaatdoelstellingen voor jouw school te formuleren, op te volgen en te bereiken. 

Naar de CO2-calculator voor scholen

Ons professionaliseringsaanbod

Bekijk ons aanbod aan vormingen en netwerkmomenten

Je kan de selectie verder verfijnen door je regio en je onderwijsniveau aan te duiden.

Subsidies

Bekijk het overzicht met subsidies voor klimaatprojecten op school

Ook mobiliteits- en vergroeningsprojecten komen vaak in aanmerking voor deze subsidies.