Vergroening

Je provinciale MOS-begeleider ondersteunt je school in een vergroeningstraject op maat. MOS heeft oog voor de brede schoolbenadering en zet in op samenwerking met partners.

Alles gebeurt op jullie maat en ritme. MOS ondersteunt, coacht en inspireert.

>> Zoek op welke provinciale MOS-begeleider voor je klaar staat

Een duidelijke visie op een vergroende speelplaats

Bij het vormen van de visie zet je het welzijn van het kind/de jongere centraal:

 • Hoe kan de speelplaats bijdragen aan de motorisch, sociale, emotionele en zintuiglijke ontwikkeling?
 • Is er ruimte voor verschillende interesses of speltypes?
 • Welke meerwaarde heeft een natuurlijke buitenruimte?
 • Waarom kiezen we hier wel/niet voor?
 • Welke linken zijn er met het pedagogisch project?
 • Hoe wil jouw school in de toekomst omgaan met buiten leren? Wat zijn de voordelen van buiten lesgeven?

Schakel de MOS-begeleider in om de visie vorm te geven. Dit kan tijdens een pedagogische studiedag, in een werk- of vakgroepoverleg, personeelsvergadering, vorming, ...

Buiten lesgeven

Op de website van Buitenlesdag vind je de vele voordelen van buiten lesgeven en didactische tips.

>> Ga naar de website van Buitenlesdag

>> Bekijk het educatief materiaal in verband met buiten lesgeven

Van idee tot plan

 • Zorg voor draagvlak:
  • Overtuig iedereen van het belang van een vergroende speelplaats;
  • Verzamel medestanders binnen de directie, je team, bij leerlingen en ouders;
  • Stel een speelplaatswerkgroep samen en verdeel mogelijke taken;
  • Informeer en communiceer regelmatig over je plannen;
 • Een groene speelplaats is teamwerk:
  • Geef iedereen een stem: wat zijn de wensen van leerlingen, teamleden, ander personeel en ouders?
  • Betrek ook de preventieadviseur, de buurtbewoners, voor- en naschoolse opvang, ...
  • Hou rekening met leerlingen met een beperking.
 • Bepaal de beginsituatie:
  • Wat is er nu aanwezig? (speelzones, populaire plekken, zon/schaduw, verhouding verharding/groen, ...)
  • Waar lopen de leidingen?
  • Welke looplijnen zijn er?
  • Welke eisen stellen brandweer en hulpdiensten?
  • Heb je de steun van de inrichtende macht?
  • ...
 • Verzamel ideeën en maak een voorontwerp:
  • Welke zones wil je waar?
  • Waar liggen de prioriteiten?
  • Wat is haalbaar (onderhoud, financiën, ...)?
 • Zorg dat de speelplaats uitdagend en natuurrijk wordt, maar toch voldoende veilig:
  • Betrek je preventieadviseur.
  • Bepaal met het hele team wat jullie beschouwen als veilig spel.
 • MOS brengt je in contact met partners die je helpen bij de plantenkeuze en het definitieve ontwerp.

MOS heeft voor jou een heleboel tips en methodieken om je leerlingen en andere betrokkenen bij alle stappen te betrekken.

Communiceer over je project

 • Plaats je speelplaatsvisie op je schoolwebsite;
 • Publiceer geregeld foto's op je Facebookpagina;
 • Maak je visie en project zichtbaar voor ouders, leerlingen en externen;
 • Toon dat je een echte MOS-school bent en gebruik het MOS-schoollogo;
 • Toon dat je fier bent over het proces en het resultaat.

Inspiratie

Je wil je schooldomein vergroenen, maar je weet niet hoe je eraan moet beginnen of wat de mogelijkheden zijn? Honderden scholen gingen je voor. Laat je inspireren door andere scholen.

Mag da?

 • Vragen over de veiligheid van je speelterrein en speeltoestellen? Ga van bij de start in overleg met je preventieadviseur. Samen schatten jullie doorheen het proces de risico's in.

>> Lees alles over de reglementering en verplichtingen op de website van FOD economie
>> Ontdek alles over de veiligheidsrichtlijnen voor avontuurlijke natuurspeelomgevingen

 • Een klasdier of schooldier houden - Mag da?
  In de soortenlijst zoogdieren vind je alle zoogdieren die je mag houden op school.

>> Raadpleeg de lijst met zoogdieren die je mag houden op school

 • Autobanden op het schoolterrein - Mag da?

docx bestandAutobanden op school.docx (18 kB)