MOS-actiefiches: onderzoekscompetenties aanscherpen bij leerlingen

MOS legt het accent op het aanscherpen van de onderzoekcompetenties van de leerlingen, zodat ze gewapend met deze competenties duurzame keuzes kunnen maken. Kort samengevat komt het erop neer dat ze geprikkeld worden om op onderzoek uit te gaan naar nieuwe kennis, de systemen zien en verbanden leggen, hun emoties en waarden in doelgerichte acties omzetten.

Elke actiefiche is zo opgesteld dat ze

  1. een probleem duidt (Wat is er aan de hand?)
  2. de leerlingen uitnodigt om het onderwerp/probleem te onderzoeken (Hoe zit het in elkaar?)
  3. de leerlingen uitdaagt om actie te ondernemen (Wat gaan WIJ er aan doen?)

Daarnaast vertrekt elke actiefiche vanuit de vier MOS-uitgangspunten:

  • participatie
  • teamwerk
  • netwerken
  • resultaten nastreven en vieren

Je kunt de actiefiches los van elkaar gebruiken.

Klik hier om naar de verschillende MOS-actiefiches te gaan.

Specifiek voor secundair onderwijs:

Ze staan ook voor je klaar op KlasCement.